HANDLER SCIENTOLOGI OM SINNET?

Nei. Scientologi handler om individet selv som et åndelig vesen separat og forskjellig fra sinnet.