HVA ER SCIENTOLOGI-MISJONER?

Scientologi-misjoner når ut i sine lokalsamfunn for å bringe nye folk i kontakt med Scientologi og fremme deres åndelige fremskritt gjennom de høyere nivåene av religionen. Misjoner leverer Scientologi basistjenester, inkludert de lavere nivåene av auditering og introduksjons-trening. 

Misjoner blir ofte etablert i deler av verden som er nye for Scientologi, hvor de engasjerer seg i misjonær- og formidlingsaktiviteter i stor målestokk. Scientologi-misjoner er plassert over hele USA og fra Russland til India, Canada til Chile og Ghana til Malaysia.