Hva er International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP)?

HVA ER INTERNATIONAL HUBBARD

ECCLESIASTICAL LEAGUE OF PASTORS (I HELP)?

International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP) ble dannet for å gi bistand til de auditørene som yter religiøse tjenester utenfor kirkene.

Det internasjonale hovedkvarteret for I HELP ligger i Los Angeles, California. I HELP gir planlegging, rådgivning og veiledning gjennom omfattende kampanjer som skal øke populariteten av I HELP medlemskap og auditering i samfunnet. Medlemmene holdes orientert gjennom nyhetsbrev og informasjonsmateriale som distribueres gjennom I HELP’s kontinentale kirker. I HELP International konsulterer også disse kirkene så de bedre kan hjelpe I HELP-medlemmer i området.