Hvordan satte L. Ron Hubbard seg over det reaktive sinnet når andre ikke kunne?