Hva er Scientologis religiøse læresetninger?

HVA ER SCIENTOLOGIS RELIGIØSE LÆRESETNINGER?

Scientologi er virkelig en unik og moderne religion, den eneste større religionen som har oppstått i det 19. århundret. Når det er sagt, følger Scientologis religiøse tro en gammel tradisjon av Øst-Europeisk religion datert tilbake til de vediske hymnene. Det vil si, det er et åndelig vesen som har levd livstid etter livstid, den åndelige innsikten er oppnåelig gjennom kunnskap, og at kun gjennom åndelig innsikt kan man fullt ut forstå og fatte Skaperen. Ytterligere er forståelsen av sin Skaper en sak om personlig innsikt og må bli erkjent av individet, det åndelige vesenet, han selv.

Selv om Scientologi-religionen er skyldig en takk til Østens tro, ble den født i Vesten og dens religiøse tro er uttrykt i midten av det 19. århundrets teknologispråk. Scientologi legger til en presis teknologi som virker for å anvende åndelige begreper på hver side av livet.

Scientologi mener Mennesket grunnleggende er godt og at dets frelse avhenger av det selv, dets medmennesker og av dets oppnåelse av brorskap med universet. I så henseende er Scientologi en religion i den fulleste betydningen av ordet, for det berører ikke mindre enn full rehabilitering av Menneskets medfødte åndelige selv – dets evner, dets bevissthet og dets visshet om sin egen udødelighet.

Og, sett i større sammenheng, gjennom åndelig frelse av individet, søker Scientologi den ultimate endringen: «En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder.»

Scientologi oppfyller målet til religion ved å henvende seg til den åndelige naturen i Mennesket og dets rolle i evigheten. Gjennom århundrene har dette vært religionens domene i samfunnet, i det det tar for seg de av Menneskets anliggender som overstiger den materielle verdenen.

I Scientologi kalles det åndelige vesenet thetanen. Thetanen er udødelig og har levd, og vil fortsette å leve, gjennom utallige livstider. Mens thetanen vandrer gjennom livstidene, blir han mer og mer viklet inn i materielle interesser og erfaringer i den fysiske verdenen. Til slutt mister han sin sanne åndelige natur og evne av syne, og benytter bare en brøkdel av sine naturlige åndelige evner.

Målet til Scientologi er å hjelpe hvert vesen med å gjenvinne sin bevissthet om seg selv som åndelig vesen og rehabilitering av dets åndelige potensiale – å oppnå en visshet om dets åndelige eksistens og dets forhold til Det høyeste vesen. Scientologi har til felles med mange av verdens eldste religioner at Mennesket er plassert her for å utrede sin egen frelse, ved å oppnå forståelse av seg selv og universet, og at kun på denne måten kan det forstå Gud, Skaperen, og sitt forhold til Allheten om alt. Scientologi mener at oppnåelse av åndelig frelse bare er mulig gjennom det ene trinnet med innsikt etter det andre. Likevel er likheten til Buddhist-begrepet «bodhi» ikke upassende. I Scientologi kalles en slik tilstand av innsikt Clear. Når man går oppover og får igjen medfødte åndelige evner, når man tilstanden Opererende Thetan.

Veien til åndelig frelse i Scientologi er beskrevet i skrevne og innspilte ord av L. Ron Hubbard og er skildret i en serie av steg som må tas, kjent som «Broen til total frihet». Disse Scientologi-skriftene omfatter mer enn 500 000 sider skrevet materiale, 3000 innspilte foredrag og 100 filmer, alle av L. Ron Hubbard.

Scientologi-religionen og dens tro er bygd opp på fundamentale selvstadfestende sannheter om livet selv. Faktorene i Scientologi-skriftene avslører universets natur og dets opprinnelse. Når man beveger seg oppover Broen til total frihet, oppnår man en full forståelse av disse ukrenkelige sannhetene og begynnelsen på universet, Menneskets natur som en ånd og ens forhold til Det høyeste vesen forstås endelig fullt ut – og kan kun bli forstått når en har nådd åndelig innsikt for en selv. Dette strekker seg langt ut over den materielle verdenen og nåtiden, og er en nødvendig del av Scientologi-troen. Enhver sann religion inkluderer saker om tro – «Den åndelige innsikten i hellige sannheter, eller i realiteter utover rekkevidden av fornuftig erfaring eller logisk bevis». (Oxford English Dictionary) og Scientologi er intet unntak.

Derfor er Scientologi en religiøs filosofi i ordets dypeste betydning. Scientologi hjelper Mennesket å bli bevisst Gud, mer bevisst sin egen åndelige natur og den til de rundt seg. Scientologi-skrifter erkjenner at det finnes en hel dynamikk – og en trang eller motivator i livet – viet Det høyeste vesen (Åttendedynamikken) og en annen dynamikk som alene omhandler ens trang til overlevelse som en ånd (Syvendedynamikken). Anerkjennelse av disse sidene av livet er religioners tradisjonelle karakteristikker.

Scientologi har til felles med alle store religioner målet om fred på jorden og frelse for Mennesket. Scientologi tilbyr nøyaktige ruter til åndelig forbedring her og nå, og en måte å oppnå det på med absolutt sikkerhet.

Scientologi er en verdensreligion som har blitt anerkjent som en religion av domstoler og statsadministrasjoner over hele verden. I tillegg har de fremste ekspertene innenfor området religion analysert Scientologi og bekreftet at den er en religion.