Deltar alle som arbeider i kirken i auditering og studier?