DAVID MISCAVIGE
EN RENESSANSE FOR SCIENTOLOGI

Selv om man i Scientologis historie mange ganger har forsøkt å gjøre alle L. Ron Hubbards materialer tilgjengelige på så mange språk som mulig, har det vært vanskelig å ha full suksess med det. Enten det dreide seg om begrensningene i teknologien til restaurering av lyd for å redde L. Ron Hubbards 50 år gamle båndforedrag eller manglende originaler, har forhindringene vært markante. Slik var det at David Miscavige, styreformannen i Religious Technology Center (RTC), engasjert videreførte et program han opprinnelig hadde satte i gang under L. Ron Hubbards ledelse. Resultatet av det var redningen for Scientologi-religionens skrifter.

Det som nå er kjent i hele Scientologi-verdenen som «Kunnskapens gullalder», ble innledet av David Miscavige i mars 2005. Det er det mest omfattende RTC-programmet i historien, og det avspeiler tusener og atter tusener av timers verifisering og restaurering av disse skriftene.

Dianetikks og Scientologis viten utgjør en kronologisk vei med L. Ron Hubbards forskning i sinnet, ånden og livet, som kulminerte med utviklingen av Broen i Scientologi. Fordi disse materialene bare delvis var tilgjengelige, var det ikke mulig for scientologer å få en full forståelse av all den visdom som utgjorde L. Ron Hubbards religiøse arv. For å kunne tilveiebringe denne forståelsen, forestilte L. Ron Hubbard seg den dagen da hans skrevne og innspilte materialer kunne gjøres allment tilgjengelige for alle scientologer.

Nettopp med henblikk på dette ble Kongressene utgitt som et ledd i Kunnskapens gullalder. Her var L. Ron Hubbards generelle offentlige forum hvor han bekjentgjorde sine banebrytende oppdagelser innenfor Dianetikk og Scientologi. Som det er tilfellet med de andre materialene som kom under Kunnskapens gullalder, ble disse foredragene oversatt til 15 språk, slik at Scientologi ble tilgjengelig for halvparten av verdens befolkning.