Offisielt fra Scientologi Kirken: L. Ron Hubbard video-biografi Dianetikk og religiøse bøker

L. RON HUBBARD
GRUNNLEGGER AV DIANETIKK OG SCIENTOLOGI

L. Ron Hubbard
I nesten et kvart århundre har jeg holdt på med undersøkelsen av grunnelementene i livet, det materielle universet og menneskelig atferd. Et slikt eventyr fører én ut på mange allfarveier, gjennom mange sideveier, inn i mange bakgater av usikkerhet, gjennom mange lag av livet ...» – L. Ron Hubbard

Et slikt eventyr er også det som til slutt førte L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetikk og Scientologi, og på den måten en vei til åndelige høyder som ingen hadde forestilt seg før. Blant andre viktige begivenheter under reisen: I juli 1952 ble L. Ron Hubbard den første til vitenskapelig å sirkle inn, måle og beskrive den menneskelige ånd, mens han objektivt demonstrerte åndelig potensiale som langt overgikk vitenskapelig tanke. Det ble videre oppdaget at det potensialet var i hvert menneskelige vesens besittelse og at det var like så universelt oppnåelig. Derfor ble hans beskrivelse av Scientologi det som oppnår alle store religioners mål: Å befri sjelen med visdom.

Alt i alt omfatter L. Ron Hubbards verker om Dianetikk og Scientologi den største sammenhengende redegjørelsen om menneskesinnet og ånden – over 5000 skrifter og 3000 innspilte foredrag. Inneholdt deri er svarene på livets dypeste mysterier: tilværelsens gåte, dødens mysterium, virkeliggjørelsen av tilstander som enn ikke er beskrevet i tidligere litteratur. Fra disse verkene kommer også Scientologi-teknologier om å oppdra barn, rette opp familier, utdanne, organisere og bringe hjelp i tider med sykdom eller lidelse.

Slik at alle kan benytte seg av disse teknologiene, anviste L. Ron Hubbard at det skulle opprettes Scientologikirker over hele verden, og dermed fødtes en verdensomspennende religion. Det er en praktisk religion. Den er anvendelig for alle aspekter i menneskets tilværelse og det er en religion for her og nå. Men i dens kjerne og innenfor alle Scientologikirker ligger denne stående invitasjonen fra dens grunnlegger: «Vi overrekker deg denne dyrebare gave av frihet og udødelighet – helt ærlig.»