David Miscavige: Ved roret i en tid med ekspansjon

DAVID MISCAVIGE:
VED RORET I EN TID MED EKSPANSJON

Med åpningen av en ny type kirke i større byer har Scientologi fordoblet sin størrelse i løpet av de siste 5 årene.

For å imøtekomme den voldsomt stigende etterspørsel etter Dianetikk- og Scientologi-servicer og sosiale bedringsprogrammer over hele verden, og for å utnytte det 21. århundres teknologiske fremskritt, initierte David Miscavige strategien med Ideelle orger (forkortelse for «organisasjoner») som skulle omdanne alle Scientologikirker til Ideelle kirker og virkeliggjøre det målet L. Ron Hubbard satte for scientologer – om en dag å skape kirker som var et fysisk uttrykk for Scientologi-teknologien, hvor man kunne hjelpe alle mennesker med åndelig frihet.

En Ideell org er en kirke som er bygd for å viderebringe alle Scientologi-religionens servicer til sine medlemmer og til lokalsamfunnet. Ordet «Ideell» går på både de fysiske omgivelser og den typen service som gis til medlemmer og lokalsamfunnet. Alle disse kirkene har et omfattende informasjonssenter med multimediaskjermer som beskriver alle aspekter av Dianetikk og Scientologi, grunnleggeren L. Ron Hubbard og kirkens programmer for sosial bedring og samfunnsnyttige programmer.

Religiøse servicer leveres i estetiske lokaler for kurs og åndelig veiledning, frie for forstyrrelser. Det finnes også biblioteker, bokhandler, film- og seminarlokaler og kapeller til søndagsandakter, bryllup, navngivningsseremonier og andre møter for medlemmene.

Fra 2003 og til midten av 2010 har 22 ideelle kirker blitt åpnet, inklusive dem i verdens kulturelle hovedsteder – Spanias nasjonale Scientologikirke i Madrids forfatterkvarter; Scientologikirken i New York, like ved Times Square; Scientologikirken i San Francisco, California, i den opprinnelige historiske Transamerica-bygningen; Scientologikirken i London, England, beliggende i byens sentrum samt Scientologikirken i Berlin, Tyskland, like ved Brandenburger Tor.

12 nye kirker har blitt åpnet bare siden april 2009. I april innviet David Miscavige 3 Ideelle kirker – i Malmø, Sverige; Dallas, Texas; og Nashville, Tennessee. I oktober 2009 innviet han Ideelle kirker i Roma og Washington, D.C., og i januar og februar 2010 åpnet han kirker i Québec og Las Vegas, mens han førte tilsyn med åpningen av Brussel-avdelingen av Scientologikirker for Europa. Og bare 2 måneder senere, i april 2010, stod han for åpningen av den nye kirken i Los Angeles. Mens han i juli 2010 klippet båndet for enda 3 nye Ideelle kirker: i Mexico City; Pasadena, California, og Seattle, Washington.

Ytterligere 60 kirker er i utformings-, planleggings- og konstruksjonsfasen, som omfatter over 23 000 kvadratmeter under konstruksjon i Tel Aviv, Twin Cities, Melbourne og Sidney.

Disse er Scientologis Ideelle kirker, som er lagd til å presentere Scientologis visdom for mange millioner over hele verden.