Scientologi Kirken Offisielt: Veien til Lykke Videoer L. Ron Hubbard Karakter utdannelse Verdier

VEIEN TIL LYKKE
EN IKKE-RELIGIØS MORALKODEKS SOM GJENSKAPER VERDIER

Veien til lykke inneholder 21 leveregler, som hver bygger på det faktumet at ens overlevelse er avhengig av alle andres overlevelse – og uten andres overlevelse er glede og lykke ikke oppnåelig.

Et internasjonalt nettverk av frivillige og bidragsytere til The Way to Happiness Foundation finnes nå i 135 land.
The Way to Happiness Foundation i Glendale, California.
Inne i The Way to Happiness Foundation i Glendale, California.
I de to tiårene siden den ble forfattet, har omkring 80 millioner eksemplarer av boken gått fra hånd til hånd og inspirert en bevegelse hvis like denne verden aldri har sett. Men da det stadig var så mye mer boken kunne utrette, ble hovedkvarteret til Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt innviet i Glendale, California, i 2003.

Her lærer pedagoger, forretningsledere, lovgivere og rangspersoner hvordan å implementere Veien til lykke til gagn for sine lokalsamfunn, forretningsforetak og nasjoner. For å møte den konstant stigende etterspørselen, gjør hovedkontorets trykk-etter-behov-anlegg det mulig å trykke i et hvilket som helst antall og på mer enn 90 språk.

For å illustrere bøkenes forskrifter har Scientologikirken i tillegg sponset produksjon og visning av dramafilmversjoner av boken. Disse filmene presenteres i selve bokens ånd, noe som er et veikart til et lykkeligere liv med verdier som omsorg og hjelpsomhet, som alle i et sivilisert samfunn verdsetter kjært. I tillegg er det internasjonalt distribuert og gjort tilgjengelig på forespørsel en lærerveiledning og materialer til å supplere bruk av filmene i klasserom.

I dag blir de 21 offentlige informasjonsfilmene, med hver sin leveregel fra Veien til lykke, vist daglig en lang rekke steder, fra bybussene i Chicago og ved rugbykamper på Samoa til mellomamerikanske fast food steder, samt på tv-stasjoner på alle sju kontinenter.

Et internasjonalt nettverk av frivillige og bidragsytere til The Way to Happiness Foundation dekker nå 135 land. Dessuten, representanter fra grupper viet til å bedre moralske standarder fortsetter å velge denne boken til eget bruk – organisasjoner så forskjellige som Honduras' nasjonale politi, generalsekretæren i filippinske Røde Kors og formannen for delstaten Californias kongress om raselikhet har tatt boken og distribuerer nå sitt eget personlige eksemplar av boken. Som et ytterligere eksempel på bokens rekkevidde, bruker Colombias nasjonale politi i Veien til lykke i trening av hele politistyrken og de distribuerer vidt og bredt til borgerne i Colombia.

The Way to Happiness