Youth for Human Rights – Public service-annonser

YOUTH FOR HUMAN RIGHTS
PUBLIC SERVICE-ANNONSER

Youth for Human Rights public servicemeldinger vist på Zurich hovedstasjon (Sveits).
For i stor stil å øke bevisstheten om de 30 umistelige rettighetene som er beskrevet i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, har Scientologikirken sponset produksjonen av en rekke offentlige informasjonsfilmer (PSA-er) som illustrerer disse rettighetene.

Hver PSA har til hensikt å gi unge mennesker forståelse for en grunnleggende menneskerettighet.

Dermed behøver generasjonen av i morgen ikke gjenta feilene fra fortiden.

 

Human Rights