Hva er menneskerettigheter?

HVA ER MENNESKERETTIGHETER?

Menneskerettigheter er basert på prinsippet om respekt for individet. Deres fundamentale antagelse er at hver eneste person er et moralsk og rasjonelt vesen som fortjener å bli behandlet med verdighet. De kalles menneskerettigheter fordi de er universelle. Mens nasjoner eller spesialiserte grupper nyter spesifikke rettigheter som gjelder bare for dem, gjelder menneskerettighetene for alle.

Spurt om å si hva rettighetene deres er, vil mange mennesker liste opp ytringsfrihet, religionsfrihet og kanskje en eller to andre. Det er ingen tvil om at disse rettighetene er viktige, men den fulle rekkevidden av menneskerettigheter er veldig stor. De betyr valg og muligheter. De betyr friheten til å skaffe seg en jobb, velge en karriere, ta en partner etter eget ønske og å oppfostre barn. De inkluderer retten til å reise vidt omkring og retten til å arbeide for en inntekt uten å bli plaget, utsatt for overgrep og truet med vilkårlig avskjed. De favner til og med retten til fritid. I siste instans er menneskerettighetene grunnlaget for alt mennesker setter pris på angående egen livsførsel. I deres fravær er varig lykke ikke mulig, fordi det eksisterer ingen personlig sikkerhet, ingen frihet og ingen muligheter. Følgelig har alle mennesker forlengst erkjent den grunnleggende viktigheten av menneskerettigheter, og har søkt å formulere og forsvare dem. Lenge før uttrykket «menneskerettigheter» ble til, kjempet, slåss og døde menn og kvinner for disse prinsippene.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er verdens fremste menneskerettighets-redskap. Dens innledende avsnitt er en sterk bekreftelse av prinsippene som er kjernen i det moderne menneskerettighetssystemet: «Anerkjennelsen av den iboende verdigheten og de like og umistelige rettighetene til alle medlemmer av menneskefamilien, er fundamentet for frihet, rettferdighet og fred i verden.»

Human Rights