Scientologikirken Offisielt: verdenserklæringen om menneskerettigheter, United og Unge for Rettigheter Organisasjoner

MENNESKERETTIGHETER
– ET INTERNASJONALT INITIATIV FOR Å GJØRE MENNESKERETTIGHETER TIL VIRKELIGHET

Et sentralt punkt i vår tro i Scientologi, er en overbevisning om at hele menneskeheten er berettiget til umistelige rettigheter. Så i over 50 år har scientologer forsvart Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

I dag støtter Scientologikirken den største ikke-statlige informasjonskampanjen for å gjøre Verdenserklæringen om menneskerettigheter kjent verden over.

Kirkens menneskerettighets-initiativ sponser grupper og aktiviteter, og den deler ut dens materialer til personer, grupper og regjeringsorganer i 82 land.

«Hva er menneskerettigheter?» heftene informerer unge og voksne om de 30 artiklene fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter i et språk som enhver kan forstå.

I 2006 ble en serie på 30 offentlige informasjonsfilmer produsert av Kirken for å illustrere hver av de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

En studieveiledning, en aktivitetshåndbok og et sett med undervisningsmaterialer som gir lærere, menneskerettighetsgrupper og myndigheter effektive redskaper til å undervise unge og voksne i deres menneskerettigheter.

En ledsagende dokumentarfilm Historien om menneskerettigheter som supplerer public service-annonsene, hefter og undervisningsmaterialer som et ytterligere verktøy til å skape en universell bevissthet om og respekt for menneskerettigheter.

Human Rights