Scientologikirken Offisielt: Criminon, L. Ron Hubbard, Kriminalitet, Rehabilitering, og Forebyggelse, Program

CRIMINON
BYGGER EN VERDEN FRI FOR KRIMINALITET

Tre tiår med vekst i antallet innsatte i USAs fengsler har brakt nasjonen til et desillusjonerende punkt: en av hver 100 voksne i USA er nå sperret bak gitteret. Det samlede antallet innsatte er nå 2,3 millioner, det høyeste antallet i verden, etterfulgt av den langt mer folkerike nasjonen Kina, med 1,5 millioner. Omkostningene til opprettholding av det amerikanske fengselssystemet toppet med 49 milliarder dollar i 2007, en stigning fra 12 milliarder dollar i 1987. Tallenes tale er klar. Og tatt i betraktning de 80 prosent det har høynet, er det desperat behov for en virkende teknologi som leverer sann og vedvarende rehabilitering av kriminelle, som kan bli produktive medlemmer av samfunnet.