Criminon – rundt om i verden

CRIMINON
RUNDT OM I VERDEN

Criminon-program over hele verden.
Criminon-programmet opererer i mer enn 2100 fengsler i omtrent 38 land. Hovedsaklig bemannet som det er med frivillige, trener Criminon også personalet på forbedringsanstalter i levering av på-stedet rehabiliterings-programmer. Criminons tjenester strekker seg videre til politiavdelinger, institusjoner for ungdomsforbrytere samt kriminalitetsforebyggende programmer – hele ligningen for en verden uten kriminalitet.

Politikonstabler i Mexicali, Mexico trenes på programmets hovedelement, kalt Veien til lykke, moralkodeksen basert på sunn fornuft.

I indonesiske fengsler som kjører Criminon-programmet, har tilbakefallsprosenten sunket til mindre enn to prosent.

L. Ron Hubbard oppdaget at nøkkelen til ekte rehabilitering er å gjenopprette personens selvrespekt. Får å hjelpe innsatte til å gjøre nettopp det, studerer og anvender Criminon-studenter levereglene i Veien til lykke.

I Taiwan, slik tilfellet er i resten av verden, er stoffrelaterte lovovertredelser ansvarlig for økende antall innsatte. Av denne grunnen innbefatter Criminon-programmet en stoff-uitdanningskomponent for å hjelpe innsatte med å forstå og overvinne avhengigheten.

Crimonon leverer programmer i mer en 50 institusjoner i Sør-Afrika, fra sentre for ungdomsforbrytere til fengsler med maksimale sikkerhetstiltak.