Scientologikirken Offisielt: Medborgernes Menneskerettighetskommisjon, Psykiatrisk misbruk, psykofarmaka

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Som en del av deres religiøse kodeks lover scientologer «å belyse og medvirke til å avskaffe hver eneste fysisk skadelige praksis innenfor mental sunnhet» og derved skape en atmosfære av sikkerhet og trygghet ved psykisk helbredelse.

I overensstemmelse stiftet hermed scientologer i 1969 Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en gruppe av «vakthunder» som undersøker og belyser psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene. I dag er CCHR en verdensomspennende kraft, som jobber aktivt for å fjerne brutal behandling, kriminelle handlinger og krenkelser av menneskerettighetene i forbindelse med mental sunnhet. Den har vært ansvarlig for å bidra til vedta mer enn 150 lover om beskyttelse av enkeltpersoner mot misbruk eller tvang-praksis innenfor mental sunnhet.

Citizen's Commision on Human Rights