CCHR – verden rundt

CCHR
VERDEN RUNDT

Med åpningen av det nye museet Psykiatri: En dødsindustri i CCHRs internasjonale hovedkvarter, antok den globale kampanjen om å bringe psykiatri inn under loven og få ryddet opp i hele feltet mental sunnhet, helt nye dimensjoner. Utstillingens dokumentarfilmer er nøkkelen til dens budskap og de er også lett tilgjengelige på DVD, og de tjener til å øke offentlighetens bevissthet om psykiatriens misbrukpraksiser, og inspirere slik folk til å gripe inn.

CCHRs mobile utstillinger bringer de harde realitetene om psykiatrisk misbruk til titusener hvert år. Dette resulterer i flere bidrag til kampanjenes suksess ved at seere selv blir CCHR-medlemmer.

CCHR og dets verdensomspennende korps av aktivister har vært ansvarlige for vedtak av lover som forbyr tvangsinnleggelse, bruk av brutal sjokkbehandling og utbredt tvungen medisinering. Dessuten har tusenvis av psykiatere blitt fengslet og psykiatriske innretninger stengt, og slik reddet millioner av liv.

Citizen's Commision on Human Rights