Studieteknologi

LØSNINGER SOM BANER VEI FOR BEDRE UTDANNING OG STØRRE LESE- OG SKRIVEFERDIGHETER
STUDIETEKNOLOGI

I verden i dag er evnen til å forstå og huske data, og faktisk være istand til å lære er av vital betydning for enhver person i alle aldre. Nye teknologier og den konstante flommen av informasjon krever forståelse – selv det å lese bruksanvisningen for en elektrisk husholdningsmaskin.

L. Ron Hubbards Studieteknologi er et fremskritt av monumental betydning i en verden i konstant utdanningsmessig tilbakegang. Studieteknologien dekker en enorm kunnskapsmengde som ikke bare konsekvent lærer folk hvordan å lære, men som også skisserer de tre hoved-barrierene for et effektivt studium. Bevæpnet med denne kunnskapen, kan nå hvem som helst studere med suksess – en prestasjon som er intet mindre enn en revolusjon i utdanningsfeltet.