Applied Scholastics. Hva studenter og foreldre sier

HVA STUDENTER OG FORELDRE SIER

L. Ron Hubbards studieteknologi, slik den gis av Applied Scholastics, har brakt håp og sann læring til mer enn 31 millioner studenter verden over.

Hva det betyr i dagliglivet for elever, foreldre og deres lærere, beskrives best av disse personene selv.

Dette virker faktisk

Trent som jeg er med Applied Scholastics Studieteknologi, har jeg nå en læremetode som kan brukes av alle studenter og voksne som ønsker å få noe virkelig meningsfylt ut av studiet. Nå bruker jeg teknikkene i klasserommet mitt og innlæringshastigheten av vokabular og alminnelige ord de ser er enorm. Elevene mine er beviset på at dette virkelig fungerer.
– L.C. Grunnskolelærer

Stor suksess

For meg kommer den største suksessen med denne læreplanen når en student i faresonen, som har prøvd hardt og mislyktes, så benytter den og har stor suksess.
– P.Q. Lærer i videregående skole


Studenter som kan anvende det de har lært

Som lærer i engelsk som andrespråk på en videregående skole i indre by, har jeg med hell brukt Hubbards studieteknologi til å hjelpe studentene mine til å bli dyktigere og få større forståelse av det de læres. Andre lærere og administratorer på skolen min har merket forandringen og forbedringen når det gjelder mine elevers resultater på tester, taleevnen samt på atmosfæren i klasserommet. Rosen deres har validert min anvendelse av Hubbards Studieteknologi og dens mål: At det å være en god lærer skaper studenter som kan anvende det de har lært.
– L.K. lærer i videregående


Det kan være morsomt å lære

Som tidligere studenter av den «gamle skole», var det flott å lære denne formen for å lære hvordan å lære. Jeg husket mange av mine egne dager med studier hvor jeg på slutten av dagen ikke kunne huske eller forstå mer enn jeg hadde gjort før. Jeg kan se hvordan læring kunne ha vært morsommere og mer produktivt.

Gjennom dette kurset har jeg nå lært barrierene og hvordan håndtere dem. Med denne nye kunnskapen kan jeg undervise og hjelpe andre. Læring kan være morsomt og du kan lære om alt du vil lære om!
– Lærer, Boys & Girls Club


Elevene mine lærer raskt

Å bruke L. Ron Hubbards Studieteknologi i undervisningen min gir forbløffende resultater. Elevene mine lærer raskt og husker i stedet for å lære utenat.

Jeg har brukt Hubbard Studieteknologi i to terminer og har høstet enorm suksess. Skoleledelsen var så imponert over resultatene mine at de har gitt meg tre måneders permisjon og midler så jeg kan bli ytterligere trent i teknologien utviklet av L. Ron Hubbard.
– C.K. Professor på teknologisk institutt


Ny presis teknologi

Den grunnleggende forutsetning for Hubbards Studieteknologi er at hvis en student har fremgang, lar du ham eller henne fortsette videre, men at hvis studenten er i vansker (som flere og flere studenter er i dag), eksisterer det en ny presis teknologi til å løse denne vanskeligheten med. Dette er en ny måte å se saken på. L. Ron Hubbard har vært dristig nok til å hevde at for ethvert innlæringsproblem finnes det en løsning som virker. Tusener som er utdannet i hans Studieteknologi vet at dette er sant og føler at de nå i sine hender har det manglende verktøyet som er nødvendig for både forståelsen og evnen til å anvende innenfor ethvert valgt studiefelt.
– B.F. Lektor i engelsk


Til bruk i det virkelige liv

Studieteknologi flytter raskt studenter fra abstrakt teori til bruk i det virkelige liv. Informasjonen bekrefter det pedagoger vet er den beste måten å lære og undervise på. Mange pedagoger har fortalt meg at de ønsket at de hadde hatt denne informasjonen da de startet lærerutdanningen sin.
– G.G. ph.d.

Åpnet øynene mine

Da jeg begynte å undervise, hadde jeg ikke de redskapene som ligger i Studieteknologien. Jeg pleide å undre meg over hvorfor studentene mine ikke ville lytte eller ikke synes å ha evnen til å konsentrere seg. Noen ganger kunne de bare ikke fatte ting, uansett hvor mye jeg forklarte det. Så oppdaget jeg Studieteknologi og virkningene av det misforståtte ordet, og det åpnet øynene mine. Jeg kunne se svaret på alle problemene i klassen min. Jeg gav dem en innføring i den, og hele innstillingen deres endret seg. De ble glade og ivrige studenter. De reiste seg ikke engang da det ringte ut.
– S.G. Lærer i videregående


Det kraftigste pedagogiske redskapet

I mine 14 år med undervisning, er Studieteknologi utviklet av L. Ron Hubbard det kraftigste pedagogiske redskapet jeg har støtt på.

Suksessen med Studieteknologi under matematikk-workshops fikk meg til å arbeide med dette distriktet i de siste fem årene, der jeg har trent erfarne og nye lærere i hvordan implementere redskapene og metodene som Applied Scholastics tilbyr.

På grunn av resultatene fra tester, har distriktet oppmuntret til implementering av flere redskaper fra Applied Scholastics verktøy i hele distriktet.
– C.K. Professor i undervisning


Arbeidsplassutvikling


Studieteknologi gjorde dette mulig

Jeg er grunnlegger av en teknologibedrift som vokste fra to til 1200 ansatte i løpet av litt over tre år.

Jeg har aldri gått på college og jeg tilskriver mye av min suksess til min utdanning på Delphian School i Oregon, som trener studentene sine i bruken av L. Ron Hubbards Studieteknologi. Denne teknologien gir deg mulighet for å få det meste ut av et hvilket som helst emne. Ved å kjenne den, ble jeg i stand til å gjennomføre etterutdanning etter videregående på egenhånd.

Å være istand til å kunne forstå grundig et hvilket som helst emne, er en uvurderlig evne og L. Ron Hubbards Studieteknologi gjorde det mulig for meg.
– S.D. Grunnlegger av Multinational Internet service provider


Metoder uvurderlige i en situasjon

I flyindustrien er vi nødt til å være på forkant med nye vitenskapelige oppdagelser og stadig bedre teknologi. L. Ron Hubbards Studieteknologi setter meg i stand til å forstå de nye konseptene så jeg effektivt kan anvende dem på jobben min.

Jeg finner disse metodene uvurderlige i en situasjon med kontinuerlig oppdagelse og læring, slik som i min.
– Z.S. Matematiker, romfarts-laboratorium

 

Frafallsprosentene er mye lavere

Som et resultat av Studieteknologi, har det å opprettholde og gjøre seg bruk av ytelses-mål på treningssenteret vårt økt. Frafallratene er mye lavere enn gjennomsnittet for yrkesskolene.
– R.D. Innspillinginstitutt

 

Medvirkende til vår suksess

Alle lederne og medarbeiderne våre anvender Studieteknologi utviklet av L. Ron Hubbard, og dette faktum har i stor grad vært medvirkende til vår suksess. Denne teknologien er fundamental, ikke bare for vår høyteknologisk bedrift, men for enhver aktivitet hvor enkeltindivider må lære ferdigheter for å overleve – med andre ord livet.
– L.B. nestformann software firma

 

Ikke noe på utdanningsområdet kan måle seg

Ledere trenger læring- og kommunikasjonsferdigheter som direkte gjelder for arbeidsplassen. Det er ikke noe innenfor utdanningsområdet som kan måle seg med L. Ron Hubbards Studieteknologi i effektivitet.»
– I.G. administrerende direktør National Training


Beviselig veldig verdifull

Vi har gjort utstrakt bruk av L. Ron Hubbards Studieteknologi-kurs. Vi har oppdaget at den bedrer forståelse av trenings-materiale og forståelse av på-jobben-instruksjon, og slik bedrer og letter den trenings-prosessen. Dessuten har det bedret mellommenneskelig kommunikasjon, spesielt mellom ansatte av forskjellig rase. I det hele tatt har dette kurset vist seg å være veldig verdifullt i våre bestrebelser på å øke produktiviteten.
– J.M. Public Relations-direktør


Tilsyn er nå 70 prosent mindre

Det pleide å ta 26 uker å trene noen til å betjene en maskin. Det tar nå 6 til 12 uker. Instruktørene pleide å være nødt til å være ved praktikantens side nesten hele tiden. Tilsynet er nå 70 prosent mindre. Men hva viktigere er, praktikanter gjør færre feil. Deres moral går opp fordi frustrasjonen deres er mindre. Selv personaleutskiftningen har minket. Studieteknologien er den eneste måten vi vil trene medarbeidere på fra nå av.
– B.G. Industriell treningsleder

Studenter


Begeistret over å studere

Skolen har vært veldig vanskelig for meg, og det var så vidt jeg ikke bestod. Jeg var bestandig oppbragt og frustrert. Så gjorde jeg et Applied Scholastics-kurs kalt Studieferdigheter for livet. Jeg har aldri hatt så mye gå-på-mot og jeg har aldri før vært så interessert i å studere. Etter å ha gjort det kurset og anvende Studieteknologi, nyter jeg å studere alt mulig. Så gjorde jeg Grunnleggende studiehåndbok-kurset og jeg beveger meg raskere enn noensinne i studiene mine. Studieteknologi har gitt meg redskapene til å gjøre mine drømmer til virkelighet.
– Y.A. Gymnaselev

Det var som et mirakel

En 16-årig pike hadde sluttet skolen i 10. klasse, frustrert over sin manglende evne til å lære det grunnleggende i lesning og staving. Etter å ha mottatt en-til-en-undervisning på sitt lokale senter:

Det var som et mirakel. Etter halvannen måned lærte jeg å lese og stave. Ja, jeg er faktisk i stand til å lese hele bøker nå. Siden da begynte jeg å få mye mer selvtillit og jeg har nå motet til å gå på kveldsskole helt på egenhånd.
– G.F. Gymnaselev

 

Jeg har bare toppkarakterer siden da

Studieteknologien og evnene jeg har fått fra kursene jeg har gjort er utrolige. Jeg tok grammatikk og kommunikasjonskurs i 10. klasse og jeg har siden bare fått toppkarakterer. Ikke bare har kursene hjulpet på utdanningen min, men selvaktelsen og selvtilliten min økte enormt.
– E.F. Gymnaselev


Jeg føler meg sikker hver gang jeg studerer noe

Da jeg ble uteksaminert fra college, hadde jeg veldig liten tiltro til utdanningen min. Det virket som om jeg hadde studert en hel haug med informasjon, men ingen fortalte meg hvordan å BRUKE informasjonen i virkelighetens verden. Da jeg fant ut om Studieteknologi, oppdaget jeg HVORFOR jeg bestandig utsetter det å studere, hvorfor jeg hatet det og hvorfor jeg bestandig var trøtt og søvnig kvelden før en eksamen. Jeg fant ut hvorfor jeg følte meg dum og bare kunne huske informasjon fra kursene jeg hadde studert i omtrent et semester!

Nå, når jeg kjenner Studieteknologien, føler jeg meg trygg når jeg studerer noe, og jeg utsetter ikke studiene. Jeg faller ikke i søvn eller finner noe mer interessant å gjøre i stedet for å studere. Enda bedre, jeg vet HVORFOR jeg studerer, jeg kan relatere det jeg bruker til den verden jeg arbeider i, og jeg KJENNER og kan bruke det jeg studerer til å hjelpe meg med å nå mine mål i livet!
– B.G. Voksenstudent


Wow!

Jeg studerte sosiologi på college. Jeg visste at sosiologi hadde noe å gjøre med samfunnet, men ordet ble aldri definert på noe tidspunkt i kurset. Derfor har jeg aldri hatt en full forståelse av hva emnet består av, og mine ideer var begrenset. Jeg gikk til timene, og jeg leste bøker. Jeg skulket timer for å drive sport. Karakterene mine var greie fordi jeg kunne visse ting utenat. Etter flere års studier, bestod jeg avsluttende eksamen. Etterpå har jeg aldri brukt emnet eller husket særlig mye av det.

Noen år senere, da jeg lærte om Studieteknologi, fikk jeg en definisjon av sosiologi. Jeg fant ut av det betydde studiet av utvikling, struktur og funksjon i samfunnet. Wow! Jeg innså at jeg hadde kastet bort tiden på gymnasiet siden jeg prøvde å studere noe uten å egentlig vite hva det var jeg studerte. Det forklarte meg hvorfor jeg så valgte å gjøre noe annet som karriere.
– D.O. Gymnaselev


Jeg var i stand til å forstå en lærebok

For flere år siden begynte jeg å studere celest navigasjon (å finne vei ved å observere solen, månen og stjerner) og fant emnet skremmende, for å si det mildt. Jeg opplevde forskjellige ubehagelige fysiske fornemmelser, inkludert en dump smerte som raskt utviklet seg til gjennomtrengende bevisstløshet. Jeg kunne knapt holde meg våken i mer enn 30 sekunder om gangen. Ved bruk av Studieteknologi-metodene jeg lærte, kom jeg frem til det vesentlige i emnet ved å avklare forståelsen min av NØKKEL-ordene. Jeg fant at i flere tilfeller, for ord jeg trodde jeg forstod, hadde jeg faktisk funnet opp definisjoner som var helt feil. Ved å lære den rette betydningen for disse ordene, oppdaget jeg at trettheten min raskt forsvant og jeg var i stand til å forstå en lærebok som jeg ikke engang hadde vært i stand til å se på noen timer tidligere.
– J.B. Voksenstudent


Foreldre


Eureka!

Det er med begeistring jeg kan si at jeg har lært barrierene til det å lære. Jeg har aldri kjent dem! Nå har jeg en mye større forståelse angående de likegyldige og kjedsommelige uttrykkene jeg har sett i mine barns ansikter mens de studerte. Viktigst av alt, jeg har lært å ikke sløse bort tid på å prøve å forklare problemet de er på, men å gå tilbake og finne punktet der de ble forvirret. Eureka!
– D.B. Forelder


Gjør studenten ansvarlig for egne studier

Sønnen min gikk fra å hate skolen, skrive sjuskete, ikke gjøre hjemmelekser eller lese, til å være begeistret for skolen, sette sin stolthet i å skrive godt og faktisk lese utenfor skoletid! Studieteknologi virker faktisk og lar studenten ta kommandoen over egne studier.
– W.F. Forelder


Det er ikke nødvendig å si at vi er veldig glade

Sønnen min fortalte meg:«Det er fint å lære det de underviser meg i.» Han sa også at det fikk ham til å føle så bra tilpass. Så begynte han å konversere entusiastisk om hvordan man bruker et semikolon i en setning! Dette er ganske fantastiske resultater i hans første uke. Det er overflødig å si at vi er veldig glade.
– M.J. Forelder