Scientologikirken Offisielt: Applied Scholastics utdannelsesprogrammer, L. Ron Hubbard og Studieteknologi

APPLIED SCHOLASTICS
ET VERDENSOMSPENNENDE NETTVERK SOM BRINGER LESE- OG SKRIVEFERDIGHETER OG LÆRING TIL MILLIONER

Nesten halvparten av alle voksne amerikanere – 90 millioner mennesker – er funksjonelle analfabeter. Åtte millioner elever har blitt stemplet som «læringshemmede,» hvilket skolene håndterer med reseptpliktig medisin. Mens myndighetenes, virksomhetenes og skatteborgernes utgifter til denne krisen løper opp i milliarder av dollar, er de menneskelige omkostningene uoverskuelige.

L. Ron Hubbard erkjente systemets mangler allerede i 1950-årene, og utviklet en faktisk «teknologi» til læring, hvor man kan mestre et hvilket som helst emne ved å bruke. Disse undervisningsmessige gjennombruddene kalles under ett navn for Studieteknologi. De gir studenter på alle alderstrinn og utdanningsnivåer den ingrediensen moderne undervisning mangler – nemlig å lære hvordan man lærer.

I mer enn tre tiår var innføringen av studieteknologien i skoler og universiteter i høy grad avhengig av den grasrotinnsatsen som ble satt i verk av undervisere forent under Applied Scholastics’ fane. I dag er denne grasrotkampanjen en verdensomspennende bevegelse som er basert ved Applied Scholastics Internationals hovedkvarter og undervisningssenter. Dette undervisningssenteret, som ligger på 75 mål land i Spanish Lake-distriktet i St. Louis, Missouri, USA, ble innviet i 2003.

Det er nå over 900 Applied Scholastics grupper fordelt utover 67 land, mer enn 400 av dem ble åpnet bare i løpet av de siste syv årene. Dessuten, undervisere fra 45 nasjoner, inkludert India, Japan, Palestina og Swaziland, er trent i Studieteknologi.Disse lærerne vil deretter undervise kolleger og studenter i den samme teknologien – antallet av dem som har hatt nytte av studieteknologien siden innvielsen, løper således opp i 32 millioner mennesker.