Offentlige informasjonsfilmer

MOT UTBREDELSEN AV STOFF.
PUBLIC SERVICE-MEDDELELSER

Seksten public service annonser (PSA) utgjør et sentralt element i den prisbelønnede offentlige informasjons kampanjen med navnet "Sannheten om Stoffer." Hver av disse følelsesmessige og actionfylte PSA'ene presenterer scenarioer fra virkeligheten og kjensgjerninger på en gjennomtrengende måte. Bevæpnet med de faktiske forholdene, kan unge deretter treffe sin egen beslutning om å styre vekk fra narkotika.

Produsert av Scientologikirken og distribuert av Stiftelsen for en Stoffri Verden, er PSA'ene nå i luften over hele verden til et tosifret antall millioner på mer enn et dusin språk – på tv, i sportshaller, nattklubber, kjøpesentre, kirker og skoler.

Drug Free World