En introduksjon til Scientologi-auditering

EN INTRODUKSJON TIL SCIENTOLOGI-AUDITERING

Denne videoen tjener som en introduksjon til den sentrale praksisen i Scientologi – auditering.

Auditeringsprosedyrene, som ble oppdaget, utviklet og satt i system av L. Ron Hubbard, består av en enorm mengde teknologi.

Auditering gis av prester eller prester under opplæring, og er den prosessen å stille spesifikt formulerte spørsmål som er utformet for å hjelpe en person med å finne og ta hånd om vanskelige områder.

Hver eneste dag lærer scientologer i Scientologikirker verden over ferdighetene i auditering og bruker dem til å gi åndelig opplysning og frihet.