Opphavsrett og Varemerker

OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

OPPLYSNINGER OM OPPHAVSRETT

Alle materialer på denne siden er beskyttet av lover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Materialet er blitt lagt på internettsiden med godkjennelse av opphavsrettighetsinnehaverne utelukkende med det formålet å stille det til rådighet for gjennomsyn av brukerne på denne siden. Brukere har ikke rett til å nedlaste eller overføre noe av materialet, eller på annet vis reprodusere det på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, inklusive data-oppbevaringssystemer, opptak, trykk eller fotokopiering.

© 2010 Church of Scientology International. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

Takknemlig anerkjennelse gis til L. Ron Hubbard Library for tillatelsen til å reprodusere utdrag fra L. Ron Hubbards copyrightbeskyttede verker.

FOTOGRAFIER AV L. Ron HUBBARD
© 1953 1958 1979 1991 1996 L. Ron HUBBARD LIBRARY. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

OPPLYSNINGER OM VAREMERKER

Varemerker:
De følgende er vare- og servicemerker som eies av Religious Technology Center Los Angeles California USA. Disse merkene er autorisert for bruk av den internasjonale Scientologikirken og dens tilknyttede organisasjoner og har blitt registrert i mange land i hele verden.

ARC STRAIGHTWIRE, AUDITED NOTS, CELEBRITY, CELEBRITY CENTRE, CENTRE, CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL corporate symbol,  CELEBRITY CENTRE INTERNATIONAL logo, CLASS IV AUDITØR emblem,  CLASS V AUDITØR emblem,  CLASS V GRADUATE AUDITØR emblem, CLASS VIII AUDITØR emblem, CLEARSOUND,  CLEARSOUND LOGO,  configuration MARK V, configuration MARK VII,  DIANETICS, DIANETICS symbol, DIANETICS symbol in a circle, DIVISION 6 symbol, E-METER, FALSE PURPOSE RUNDOWN, FEBC,  FLAG, FLAG SERVICE ORGANIZATION fellessymbolet,  FLAG OT EXECUTIVE RUNDOWN, FREEDOM, FREEWINDS, FLAG SHIP SERVICE ORG symbol, FREEWINDS logo, GOLDEN AGE OF KNOWLEDGE logo, GOLDEN ERA PRODUCTIONS, GOLDEN ERA PRODUCTIONS symbol,  HAPPINESS RUNDOWN, HUBBARD, HUBBARD LIFE ORIENTATION, HAT IN LIFE symbol,  INCOMM, KEY TO LIFE, KEY TO LIFE symbol, L 10, L 11, L 12, L. Ron HUBBARD, L. Ron HUBBARD signature,  LRH, LRH device, LRH mikrofonen,  METHOD ONE, NED, NEW ERA, NEW ERA DIANETICS, NEW LIFE RUNDOWN, NEW OT VII, COMPLETION PIN, NEW VITALITY RUNDOWN, NEW WORLD CORPS symbol,  NOTs, OCA, OEC, OT, OT symbol, OT symbol in wreath/NEW OT VIII symbol,  PROFESSIONAL TR-er symbol, RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER corporate symbol, RON signature, RON's ORG, SAINT HILL SPECIAL BRIEFING COURSE symbol, OXFORD CAPACITY ANALYSIS, PURIFICATION, PURIFICATION RUNDOWN, SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGY symbol, SCIENTOLOGY cross (pointed) SCIENTOLOGY cross (rounded), SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL logo, SCIENTOLOGY VOLUNTEER MINISTER symbols, SCIENTOMETRIC, SEA ORG symbol, SHSBC, SOLO NOTS, SOLO AUDITØR symbol,  SOURCE, STUDENT HAT, SUNSHINE RUNDOWN, STANDARD ADMIN badge, STANDARD TECH, STANDARD TECH symbol, SUPER POWER, THE BRIDGE, THE FLAG LAND BASE.

SCIENTOLOG er en felles medlemskapsbetegnelse som betegner medlemmer av de tilknyttede Scientologikirker og misjoner.

Veien til lykke og «Veien og solen»-designet er varemerker eid av L. Ron Hubbard Library i USA og andre land (varemerkeregistreringer er utstedt, og andre registreringer venter på godkjennelse), og brukes med dets tillatelse.

APPLIED SCHOLASTICS, NARCONON ABLE APPLIED SCHOLASTICS logo CRIMINON NARCONON logo og ABLE assosiasjon logo er vare- og servicemerker som eies av Association for Better Living and Education Los Angeles, California, USA og anvendes med tillatelse.

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, CCHR og CCHR logoen er vare- og servicemerker som eies av Citizens Commission on Human Rights og er brukt med dets tillatelse.

 Logoen for stiftelsen for a Drug-Free World eies av denne stiftelsen
og blir brukt med dets tillatelse.

United for Human Rights logoen eies av Youth for Human Rights og blir brukt med dets tillatelse.

• Youth for Human Rights International-logoen er eid av Youth for Human Rights International, og brukes med dets tillatelse.