BRINGER LØSNINGER
TIL MILLIONENE

Scientologikirkens internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter i Los Angeles produserer Sannheten om stoff-materialer til det verdensomspennende ikke-kirkelige undervisnings- og forebyggingsprogrammene mot stoffmisbruk.

Scientologikirkens internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter i Los Angeles, California, står som midtpunktet i de globale, humanitære tiltakene som støttes av Scientologikirker og scientologer. I tillegg til å generere dissemineringsmaterialer til over 10 000 Scientologikirker, misjoner og tilknyttede grupper verden over, produserer senteret også undervisningsmaterialer til alle humanitære programmer som er sponset av Kirken. Dette inkluderer Sannheten om stoff-programmet, med hefter, DVD-er og undervisningspakker produsert og distribuert gratis til tusenvis av instruktører i undervisning om stoff, organer for håndheving av loven og institusjoner i offentlig og privat sektor.