Ideal Organizations, New Churches, Official Church of Scientology: Videos, Religious Services & Communities

IMØTEKOMMER DEN GLOBALE ETTERSPØRSELEN
ETTER SCIENTOLOGI-RELIGIONEN

For å imøtekomme den verdensomspennende etterspørselen av Dianetikk og Scientologi, blir en helt ny slags Scientologikirke åpnet i større byer rundt om i verden.

2004 markerte lanseringen av den ideelle org (organisasjon), strategien for å forvandle alle Scientologikirker til ideelle Scientologikirker.

Dette var målet som ble satt av L. Ron Hubbard for scientologer – en dag å skape kirker som var legemliggjørelsen av den policyen og teknologien han hadde tilveiebrakt for å hjelpe mennesker med å oppnå åndelig frihet.

En Ideell org er en kirke som er bygd for å viderebringe alle Scientologi-religionens servicer til dens medlemmer og til lokalsamfunnet.

For å se eksempler på kommende Scientologikirker, se menyen i video avspilleren ovenfor.