Scientologikirken Offisielt: Frivillige Prester, katastrofehjelp og humanitær organisasjon

FRIVILLIGE PRESTER
TILBYR EFFEKTIV HJELP OVERALT

Som en reaksjon på den tiltagende kriminaliteten og volden i slutten av 1960-årene og starten av 1970-årene grunnla L. Ron Hubbard programmet med de Frivillige prestene. Det ble utviklet for å tilby praktiske verktøy til å skape forståelse og medfølelse. Disse verktøyene var dessuten spesielt utviklet til å bli anvendt av så vel scientologer som ikke-scientologer. Slik ble det skapt en bred bevegelse av folk fra alle samfunnslag som var fast besluttet på å gi praktisk hjelp til andre mennesker overalt i verden.

Gjennom de siste 30 årene har Scientologis Frivillige prester ytt nødhjelp i mer enn 128 katastrofeområder av den verste typen. I dag er de blant verdens mest anerkjente uavhengige hjelpeorganisasjoner og har trent titusenvis av nye frivillige i deres metoder til å bringe hjelp i den verste tiden og de verste tilstandene.

Som L. Ron Hubbard skrev: «En Scientologi Frivillig prest er et menneske som hjelper sine medmennesker på frivillig basis ved å bringe formål, sannhet og åndelige verdier tilbake i andres tilværelse. Scientologis Frivillige prester lukker ikke øynene for smerte, ondskap eller urettferdigheter i tilværelsen.»

De Frivillige prestene lever etter mottoet: «Det kan gjøres noe med det.»

Volunteer Ministers