Claudia forbereder seg på å fly gjennom skyene mens hun arbeider mot å få sitt pilotsertifikat. Man kunne si at hun arbeider fra grunnen og opp. Å bli kjent med alt om de forskjellige flyene, og hva de kan gjøre, er alt sammen en del av hennes innledende studier. Enten du lærer noe så du kan gå på vingene eller du får et solid grunnlag i et annet emne, kan du lære hva som helst ved hjelp av verktøyene fra kurset i Studieteknologien i Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.