Sinnets maskineri

Sinnets maskineri

Hva skjer når noen setter et helt tanke- og handlingsområde «på automatikk»? Eller hele ens liv? Dette foredraget omhandler disse mentale mekanismene som undergraver en persons beslutningsevne, og hvordan de kan gjenkjennes i en selv og i andre. Dette er en avgjørende evne. For akkurat som en virkelig maskin kan begynne å gå uten kontroll, kan de mentale mekanismene også gjøre det. Heldigvis kan man oppnå kontroll over sinnets «maskineri» og faktisk ta kontroll over sitt eget liv. Read More 

buy
110 Nkr
Antall
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Compact Disc
Lectures:
1

Videoer

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_machinery_title

More About Sinnets maskineri

Hvis du skulle få litt liv tilbake i samfunnet, hvis du skulle sette samfunnet sammen igjen slik at det hadde et ønske om å overleve, hvis du ville gjøre livet lite grann bedre, så ville du faktisk bare behøve å gi Mennesket lite grann mer kontroll over handlingene og reaksjonene sine.L. Ron Hubbard

Alle utfører vi visse rutineoppgaver automatisk. Å kjøre en bil ville være veldig klønete hvis man måtte tenke på hver eneste lille bevegelse hver gang. Men hva skjer når noen setter et helt tanke- og handlingsområde «på automatikk»? Ens utdannelse for eksempel? Eller ens arbeid? Eller hele ens liv?

Her er svarene, og de åpner for et helt nytt perspektiv på sinnet. I den grad en person har trukket seg tilbake fra å delta i et område av livet, erstatter han seg selv med automatiske mentale mekanismer. Dette foredraget omhandler disse mentale mekanismene, samt nøyaktig hvordan de undergraver en persons beslutningsevne. Med sikte på å gi personen den beslutningsevnen tilbake, beskriver Ron i detalj hvordan de kan gjenkjennes i en persons tanker, handlinger og samtale, og dermed oppdages både i en selv og i andre. Dette er en avgjørende evne. For akkurat som en virkelig maskin kan frigjøre seg fra sin operatør og begynne å gå uten kontroll, kan de mentale mekanismene også gjøre det. Når det skjer – pass på! For ved å kontrollere hele adferdsmønstre, kan «maskinene» faktisk frata en person evnen til å tenke og handle selvstendig, uten at han engang fatter mistanke.

Heldigvis finnes det et botemiddel, og det ligger i hva Ron kaller «den helt sentrale splinten i tilværelsen», som hvert eneste levende vesen innehar, og som ingen mentale mekanismer kan motstå. Dermed kan man oppnå kontroll over sinnets maskineri, og ved å gjøre det, faktisk ta kontroll over sitt eget liv.