Avansert prosedyre og aksiomer

Avansert prosedyre og aksiomer

Det betydningsfulle gjennombruddet i denne boken, som vitnet om alt det som skulle følge, var inneholdt i et ord: Selvdeterminisme.Og mens selvdeterminisme i dens opprinnelige tilstand er positiv og sterk, kan en person beslutte å bli brukt og bearbeidet av omgivelsene og menneskene deri. Som Ron ellers skrev: «Engrammer er bare virkningsfulle når personen selv bestemmer seg for at de skal være virkningsfulle.» De «femten aktene» i Avansert Prosedyre er rettet mot rehabiliteringen av preclearers selvdeterminisme. Read More 

buy
$30 USD
Antall
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Hardcover
pages:
304

Andre formater:

Audiobook CD $25 USD

More About Avansert prosedyre og aksiomer

Med nye gjennombrudd vedrørende engrammers natur og sammensetning kommer oppdagelsen av vesenets bruk av en Service-faksimile: en mekanisme som benyttes til å bortforklare fiaskoer i livet, men som deretter låser personen fast i skadelige atferdsmønstre og ytterligere fiaskoer. Og med dette følger teknologien i Avansert Prosedyre og midlene til å rehabilitere Selvdeterminisme.

I denne boken finner du:

  • Beskrivelsen av og de innbyrdes relasjonene mellom Tanke, Emosjon og Anstrengelse
  • De Femten Aktene i Avansert Prosedyre
  • De fem typene av caser – hvordan man oppdager og håndterer dem
  • Den emosjonelle kurven – hva som får den til å falle eller stige i ens liv, og hvordan man frigjør sine evner når man løser den
  • Anstrengelsesprosessing – den banebrytende teknologien som gjorde slutt på «levd bare én gang-teorien», avdekket hele det tidligere sporet til Mennesket og hele kjeden av genetisk evolusjon
  • Fullt ansvar – i ett enkelt kapittel som er så legendarisk at det markerte skiftet fra Effekt til Årsak, og følgelig veien til virkelig frihet
  • Logikkene, et system for tenkning og postulater som har å gjøre med den organisasjonsmessige strukturen i det å samordne data
  • Aksiomene, som inneholder systematiseringen av sinnet og livet selv

Dette er da boken som avslører hvordan hver eneste aberrasjon i sinnet og kroppen har et opprinnelig postulat om å være aberrert på denne måten. På disse sidene vil du oppdage hvordan man finner disse gamle beslutningene, konklusjonene, evalueringene og utregningene som gjorde deg til effekt ... av din egen årsak.