Scientology: The Fundamentals of Thought

Svarene på livets spørsmål – brakt til live

Boken Scientologi: Tankens grunnbegreper er det anbefalte første trinnet til å forstå den grunnleggende teorien og prinsippene i Scientologi. Denne filmen utforsker hvert kapittel og forsterker hvert aspekt av boken på et visuelt plan. Begrepene i hvert kapittel blir uthevet i disse forfilmene. Nyt din spennende reise inn i deg selv.

Handlingssyklusen, som avdekker hva som ligger under den kontinuerlige syklusen av skapelse, overlevelse og ødeleggelse – en syklus som virker uunngåelig i livet, men som bare er en tilsynelatenhet

Eksistenstilstandene, som omfatter alt liv – og ved hjelp av disse man i sannhet kan være

De åtte dynamikkene, som hele livet er inndelt i, og som man kan bruke til å løse gåten om sin egen eksistens

Affinitets-, realitets- og kommunikasjonstrekanten, som avslører og forklarer de prinsippene som ligger til grunn for sanne menneskelige forhold

Grunnen, som besvarer spørsmålet «hva dreier det seg om alt sammen», og gir selve grunnelementene i overlevelse, lykke og livet selv

Menneskets deler, den omfattende forklaringen på Ånden, Sinnet og Kroppen, hvordan de er sammensatt og samvirker i alle vesener