YOUTH FOR HUMAN RIGHTS GRATIS HEFTER OG GRATIS INFORMASJONSPAKKE

Vennligst foreta et valg nedenfor.

  Historien om menneskerettigheter-heftet

Dette illustrerte heftet inneholder en forkortet utgave av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene for unge og voksne, supplert med en introduksjon, en kort beskrivelse av emnets historie og utvalgte sitater fra velkjente menneskerettighetsfortalere.


  Heftet: Hva er menneskerettigheter?

En illustrert veiledning for barn som forklarer menneskerettighetene, og som inneholder alle de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, skrevet på et lettforståelig språk.


Bestill ditt gratis DVD informasjonssett

Til de som gjerne vil gjøre noe for å gjøre menneskerettighetene til virkelighet for hele menneskeheten, gir denne handlingspakken redskapene til nettopp å gjøre dette. Den inneholder de presise trinnene til å øke bevisstheten om menneskerettighetene i ethvert lokalsamfunn, og inneholder også en DVD med 30 public service-annonser, som illustrerer hver av de 30 artiklene inneholdt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

BESTILL MATERIALER
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Dette er et nødvendig felt.

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@scientology.net. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.