FORESPØRSEL OM GRATIS INFORMASJON

Vennligst foreta et valg nedenfor.

  Veien til lykke

Denne veiledningen til en bedre tilværelse, empati og lykke, som er basert på sunn fornuft, hjelper mennesker til å overleve og blomstre i et ofte kaotisk og uærlig samfunn. Anvendelsen av prinsippene inneholdt i Veien til lykke kan fostre toleranse og bygge respekt mellom personer og samfunnet. Heftet har blitt oversatt til 95 språk, og over 70 millioner eksemplarer er distribuert i over 130 land.

  Veien til lykke
GRATIS DVD og informasjonspakke

Alle som gjerne vil hjelpe andre til å leve et lykkeligere liv, vil finne verdifulle redskaper i denne handlingspakken. I mer en et kvart århundre, har Veien til lykke hjulpet til å gjenopprette tillit og ærlighet. Settet inkluderer en gratis kopi av Veien til lykke-heftet, sammen med en DVD som inneholder 21 public service-annonser, som hver illustrerer et av prinsippene i Veien til lykke.På en annen DVD snakker ledere fra noen av verdens tøffeste områder om økt toleranse og forståelse som resultat av den vidspredte distribusjonen av heftet. En eksakt liste med trinn om hvordan bruke Veien til lykke til å forene dem i nærområdet ditt i bestrebelsen på å skape større toleranse, forståelse og medfølelse, er også inkludert.

BESTILL MATERIALER
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Dette er et nødvendig felt.

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@scientology.net. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.