En beskrivelse av Scientologi

En beskrivelse av Scientologi

Hvorfor er Scientologi en religion og hva er dens historiske forløpere?

Dette hefte gir svarene og mange flere, inklusive L. Ron Hubbards streben etter å anvende vestlig vitenskapelig metodelære på området religion, som blant annet omfatter undersøkelser av religionens tidligste utspring i Østen. Her finnes også en beskrivelse av veien til åndelig innsikt og frihet i Scientologi.

Scientologi var den eneste større religion i det 19. århundre og den er i dag den hurtigst voksende religion i det 20. århundre. Her finner du grunnene til det.

Fyll vennligst ut formularet til høyre for å motta ditt gratis hefte.

GRATIS HEFTE
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Dette er et nødvendig felt.

For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@scientology.net. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.