HVA OPPNÅR SCIENTOLOGI?

Scientologi legger vekt på anvendeligheten og brukbarheten av prinsipper og teknikker. Når de praktiseres korrekt, gjør Scientologi én i stand til å utvikle seg innenfor alle livets områder – både på det åndelige og det verdslige planet. Scientologi henvender seg til den enkelte og tilveiebringer større lykke og selvsikkerhet ved å øke ens bevissthet og evner. Scientologi skiller seg fra andre religiøse filosofier ved å tilveiebringe de midlene man kan bruke for effektivt å løse de problemer og situasjoner man selv og andre står over for i tilværelsen.

En grunnleggende forutsetning i Scientologi er at mennesket grunnleggende sett er godt, og at han kan forbedre tilstandene i livet. Scientologi kan likevel ikke love å utrette noe i seg selv. Kun den enkelte kan tilveiebringe sin egen forbedring ved å anvende det han lærer i Scientologi på seg selv og andre omkring seg.