Hvis man blir Clear vil man så miste sine følelser?