VEIEN TIL LYKKE: Å gjenopprette fellesskapet mellom mennesker

VEIEN TIL LYKKE:
Å GJENOPPRETTE FELLESSKAPET MELLOM MENNESKER

Veien til lykke inneholder 21 leveregler som hver især bygger på det faktumet at ens overlevelse er avhengig av alle andres overlevelse – og uten andres overlevelse er glede og lykke utenfor rekkevidde.

I de tiårene som har gått siden Veien til lykke ble skrevet, er omkring 85 millioner av disse små bøkene gitt videre fra person til person, og de har gitt inspirasjon til en bevegelse hvis like denne verden aldri har sett maken til. Men sett i lyset av alle de andre tingene som heftet kunne føre med seg, tok David Miscavige i 2003 et initiativ til å etablere hovedkontoret til «The Way to Happiness Foundation International», Den internasjonale veien til lykke-stiftelsen, i Glendale, California.

Her kan alle fra undervisere og pedagoger til virksomhetsledere og lovgivere møtes og lære å innføre Veien til lykke til gagn for sine lokalsamfunn, arbeidsplasser og land. For å imøtekomme den konstant stigende etterspørselen, er det mulig på hovedkontorets fasiliteter å trykke heftet i opplag av enhver størrelse på 95 språk.

For å visualisere heftets leveregler gikk Scientologikirken inn som sponsor for både produksjon og utsendelse på TV av en serie offentlige informasjonsfilmer som matcher heftets forskrifter. Disse videoene blir presentert i heftets ånd. Den er et veikart til et lykkeligere liv hvor verdier som omsorg og hjelpsomhet, som alle i et sivilisert samfunn verdsetter, står tydelig frem. Ytterligere er det internasjonalt utgitt en lærerveiledning og forskjellige pedagogiske materialer til å supplere informasjons-videoene i undervisningssammenheng, og de er til rådighet ved henvendelse.

Deretter er det innspilt en helaftensfilm basert på det uforkortede Veien til lykke-heftet. Ved å skildre alle 21 forskriftene i en spillefilm, blir de levende og kan følgelig tydelig formidle meningen med heftet og den vitale betydningen moral har for ikke bare ens eget liv, men i like høy grad for andres omkring én.

I dag blir de 21 offentlige informasjonsfilmene med hver sin forskrift fra Veien til lykke vist daglig en lang rekke steder, helt fra bybussene i Chicago og ved rugbykamper på Samoa til mellomamerikanske supermarkeder og på TV-stasjoner overalt i verden.

Et internasjonalt nettverk av frivillige og bidragsytere til Way to Happiness Foundation finnes nå i 135 land. Til det kommer representanter fra grupper som har som formål å forbedre de moralske standardene, til å fortsette med å bruke heftet på sin egen måte.

Organisasjoner og enkeltpersoner så forskjellige som Honduras’ nasjonalpoliti, generalsekretæren for Røde kors på Filippinene og ordføreren i Californias kongress i spørsmål om raselikhet, distribuerer nå eksemplarer av heftet med omslag utformet etter sine ønsker. For å gi ytterligere et eksempel på heftets rekkevidde: Colombias nasjonalpoliti bruker Veien til lykke i trening av hele politistyrken, og de deler ut heftet vidt og bredt til borgerne i Colombia.