APPLIED SCHOLASTICS: Tilbyr millioner av mennesker redskaper for læring

APPLIED SCHOLASTICS:
TILBYR MILLIONER AV MENNESKER REDSKAPER FOR LÆRING

Nesten halvparten av alle voksne amerikanere – 90 millioner mennesker – er funksjonelt sett analfabeter. Åtte millioner elever er blitt stemplet som «læringshemmede», hvilket man håndterer med reseptpliktig medisin. Mens myndighetenes, virksomhetenes og skatteborgernes utgifter til denne krisen løper opp i milliarder av dollar, er de menneskelige omkostningene uoverskuelige.

L. Ron Hubbard erkjente systemets mangler allerede i 1950-årene, og utviklet en faktisk «teknologi» til læring man kan mestre et hvilket som helst emne med. Disse undervisningsmessige gjennombruddene kalles under ett for Studieteknologi. De gir studenter på alle alderstrinn og utdanningsnivåer den ingrediensen moderne undervisning mangler – nemlig å lære hvordan man lærer.

I mer enn tre tiår var innføringen av studieteknologien i skoler og universiteter i høy grad avhengig av den grasrotinnsatsen som ble gjort av undervisere forent under Applied Scholastics’ fane. I dag er denne grasrotkampanjen en verdensomspennende bevegelse som er basert ved Applied Scholastics Internationals hovedkvarter og undervisningssenter. Dette undervisningssenteret, som ligger på 75 mål land i Spanish Lake-distriktet i St. Louis, Missouri, USA, ble innviet i 2003.

Visjonen om å skape et slikt senter, hvorfra studieteknologien kan gjøres allment tilgjengelig for undervisere, resulterte i 830 Applied Scholastics-grupper (over dobbelt så mange som det ble opprettet i de foregående 30 årene). Dessuten er nå lærere fra 67 nasjoner blitt undervist i studieteknologien. Det inkluderer undervisere fra India, Japan, Palestina og Swaziland. Disse lærerne vil deretter undervise kolleger og studenter i den samme teknologien – antallet av dem som har hatt nytte av studieteknologien siden innvielsen, kommer dermed opp i 31 millioner mennesker.