Bringer Scientologi ut til hele verden

BRINGER SCIENTOLOGI UT TIL HELE VERDEN
VERDENS STØRSTE FULLDIGITALE FORLAG

Siden utgivelsen av de grunnleggende Dianetikk og Scientologi-bøkene og foredragene i 2007, kalt Grunnsteinene, har scientologer strømmet inn i deres kirker i større antall enn noensinne før. Etterspørselen etter materialene har vokst eksponentielt, og i takt med at medlemmene kom igjennom disse bøkene og foredragene, vokste antallet av personer som kom inn for å finne ut alt om Scientologi. Scientologi-religionen opplever for tiden sin største ekspansjonsperiode noensinne med en offentlig etterspørsel etter L. Ron Hubbards bøker og foredrag som vokser i over 200 land, 150 kulturer og på 50 språk.

For å imøtekomme etterspørselen, har det vært nødvendig med fasiliteter som kunne levere bøker og foredrag på ethvert språk og i ethvert antall med tilstrekkelig hastighet og prisvennlighet – uansett om det dreier seg om 500 eksemplarer av en tittel på swahili til Uganda eller en million på engelsk. Intet tradisjonelt trykkeri ville ha klart oppgaven – ikke med 2500 forskjellige foredrag ganger 50 språk. Tidsfristene ville aldri kunne overholdes, og prisen for å trykke et relativt lite antall bøker til noen få pionerområder kunne ha vært helt uoverkommelig.

Det var bruk for en ny utgivelsesstrategi, og under David Miscaviges ledelse ble strategien utviklet og satt i verk i starten av 2007 – enda før utgivelsen av Grunnsteinene.

All produksjon av bøker og CDer foregikk nå in-house, hele linjen fra start til distribusjon: trykking, omslag, pregning, laminering, kopiering av CDer, pakking og sending. Kirkens nye trykkerier ligger i nye kjempestore hovedkvarterer og utgjør nå verdens største 100 % digitaliserte trykk-etter-behov-fasiliteter. Derfor betraktes deres presisjonsanlegg ofte som modeller for innovasjon og effektivitet og blir dermed jevnlig besøkt av industriledere.

Bridge Publications fremstiller alle Dianetikk- og Scientologi-bøker, foredrag og kurspakker til Nord og Sør-Amerika, Asia og resten av verden, unntatt Europa (inkl. Storbritannia), som hører under New Era Publications, som er beliggende i København, i Danmark. Til sammen kan Bridge og New Era trykke 500 000 millioner bøker og 925 000 million CDer om uken. Årlig blir det til 26 millioner bøker og 48 millioner CDer.

Hvis vi inkluderer paperback-bøker og kurspakker, ville det samlede antall trykte sider nå herfra til månen og tilbake igjen, hvis man la dem etter hverandre.

Med digital trykking og trykk-etter-behov har produksjonen skutt i været og holder nå tritt med etterspørselen. Åtti millioner L. Ron Hubbard-bøker og foredrag ble distribuert fra 2004–2009, hvilket er mer enn i de foregående 50 årene – og fra 2007 til 2010 er tallet 65 millioner.

Nå hvor alle L. Ron Hubbards religiøse verker er tilgjengelige for enhver i hele verden, har det ytterligere resultert i ingenting mindre enn en gjenoppblomstring av Scientologi-religionen.

L. Ron Hubbards bøker vinner 18 designpriser

I 2008–2009 ble Bridge Publications, Inc., anerkjent med 18 priser for fortreffelighet innenfor design, trykking og produksjon. Prisene for L. Ron Hubbards bøker inkluderer Gold Ink Award 2008, American In-House Design Award 2008, National Best Books 2008 og Next Generation Indie Book Award 2009.