Offisielt fra Scientologikirken: videoer, frivillige organisasjoner, humanitære programmer, samfunns-service

AKTIVITETER OG PROGRAMMER
EN INTRODUKSJON

Den verdensomspennende ødeleggelsen og den menneskelige lidelsen forårsaket av stoffmisbruk, analfabetisme og moralsk forfall – for ikke å nevne natur- og menneskeskapte katastrofer – er tydelig. De truer med å rive samfunnets struktur i stykker, og i mange deler av verden har disse sosiale ondene allerede gjort uopprettelig skade.

Det som helt klart mangler i bekjempelsen av disse dommedagsscenariene, er effektive løsninger. Med det i sikte, utviklet L. Ron Hubbard i løpet av sine tiår med forskning på sinnet og ånden metoder til å ta seg av krisene som truer vår verden.

For å få disse løsningene tatt i bruk, har Kirken sponset permanente sentra til å fungere som «generatorer», som derved aktiviserer omfattende bevegelser til å håndtere moral, lese- og skriveferdigheter, rehabilitering av stoffmisbrukere samt forebygging.

Og for å virkeliggjøre Scientologis store humanitære mål, har Kirken gjort lett tilgjengelige lettforståelige og raskt distribuer-bare multimedieredskaber for å heve bevissthet samt utdanne og aktivere millioner.

Resultatet: Scientologikirkens revolusjonerende humanitære og sosiale programmer. De er ytterst unike, uten vil i forkant av utviklingen, og viktigst av alt – effektive.